۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد رضا
نام خانوادگي : کاظمي
سال تولد : 1380
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1390
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : آمار
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : kazemimr88@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (29)
1- Tahmasebi , Longobardi M, Kazemi M, Alizade (2020) Cumulative Tsallis Entropy for Maximum Ranked Set Sampling with Unequal Samples Physica A- Statistical Mechanics and its Applications 556:1-13

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها

چاپ كتاب

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روشهاي نا پارامتري(امار)
روش هاي نمونه گيري۲
آمار و احتمال ۲ (علوم كامپيوتر)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)