۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد
نام خانوادگي : گلستاني
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : رياضي
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : golestani@fasau.ac.ir
علاقه مندي ها : بهينه سازي، آناليز غيرهموار، برنامه ريزي چند هدفه، بهينه سازي غيرخطي

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته بهينه سازي
اصفهان ()
سال 1386 تا 1391 شرايط کان-تاکر قوي براي مسايل بهينه سازي غيرهموار چندهدفه
کارشناسي ارشد
رشته رياضي محض
صنعتي امير کبير ()
سال 1381 تا 1383 قضيه کراين-ميلمن در تحدب عملگري
کارشناسي
رشته رياضي محض
ولي عصر عج ()
سال 1377 تا 1381

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-دكتري ,"شهيد چمران اهواز",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
1- Golestani M, Sadeghi H, Tavan Y (2017) Nonsmooth Multiobjective Problems and Generalized Vector Variational Inequalities Using Quasi-Efficiency Journal of Optimization Theory with Applications 1:1-21
2- Golestani M, Kanzi N (2016) Necessary and sufficient conditions for optimality of nonsmooth semi-infinite programming Iranian Journal of Science and Technology (Sciences) 38:683-704
3- Golestani M, Sadeghi H, Tavan Y (2016) Necessary and sufficient conditions for weak quasi efficiency in nonsmooth multiobjective problems Numerical Functional Analysis and Optimization 38:683-704
4- Golestani M (2014) Optimality conditions for nonsmooth semidefinite programming via convexificators Positivity :1-16
5- Golestani M (2012) Nonsmooth multiobjective programming: strong Kuhn–Tucker conditions Positivity 17:711-732
6- Golestani M (2012) Convexificators and strong Kuhn–Tucker conditions Computers and Mathematics with Applications 64:550-557
7- Golestani M (0) Nonsmooth multiobjective programming and constraint qualifications 62:783-795

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-Golestani M " Convexificator and optimality conditions " Operation research and optimization (2011)
2-Tavan Y, Golestani M "Solving vector variational inequality as a necessary condition for solving vector optimization problems " پنجمين سمينار آناليز تابعي و کاربردها (1396)
3-Golestani M "Optimality conditions for nonsmooth mixed programming with approximate Jacobian " سومين کنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات (1389)

چاپ كتاب
۱-گلستاني م، سپاسيان ع "بهينه‌سازي مهندسي معرفي به همراه کاربردهايي از الگوريتم‌هاي فراابتکاري " چاپ اول (1399) دانشگاه الزهرا تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
رياضي عمومي ۱
مباني آناليزرياضي
مباني علوم رياضي
آناليز رياضي
توابع مختلط
نرم افزارهاي رياضي
توپولوژي عمومي
داده کاوي (رياضي)
کارگاه کامپيوتر(رياضي)
نظريه معادلات ديفرانسيل عادي
مباني آناليز رياضي
مباني علوم رياضي
مباني رياضيات
آناليز رياضي۱
مباني ماتريس و جبر خطي(علوم کامپيوتر)
مباني منطق و نظريه مجموعه ها(علوم)
مباني علوم رياضي(علوم)
مباني آناليز رياضي(علوم)
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضيات مهندسي(ارشد آبياري و زه كشي)
كـارشناسي
رياضي ۱ (آي تي)
تحقيق در عمليات(اي تي)
رياضيات مهندسي اي تي (ج)
رياضي عمومي۱(برق)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)