۱۳۹۸/۰۳/۲۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد
نام خانوادگي : گلستاني
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : رياضي
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : golestani@fasau.ac.ir
علاقه مندي ها : بهينه سازي، آناليز غيرهموار، برنامه ريزي چند هدفه، بهينه سازي غيرخطي

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته بهينه سازي
اصفهان ()
سال 1386 تا 1391 شرايط کان-تاکر قوي براي مسايل بهينه سازي غيرهموار چندهدفه
کارشناسي ارشد
رشته رياضي محض
صنعتي امير کبير ()
سال 1381 تا 1383 قضيه کراين-ميلمن در تحدب عملگري
کارشناسي
رشته رياضي محض
ولي عصر عج ()
سال 1377 تا 1381

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-دكتري,"شهيد چمران اهواز",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
1- Golestani M, Sadeghi H, Tavan Y (2017) Nonsmooth Multiobjective Problems and Generalized Vector Variational Inequalities Using Quasi-Efficiency Journal of Optimization Theory with Applications 1:1-21
2- Golestani M, Kanzi N (2016) Necessary and sufficient conditions for optimality of nonsmooth semi-infinite programming Iranian Journal of Science and Technology (Sciences) 38:683-704
3- Golestani M, Sadeghi H, Tavan Y (2016) Necessary and sufficient conditions for weak quasi efficiency in nonsmooth multiobjective problems Numerical Functional Analysis and Optimization 38:683-704
4- Golestani M (2014) Optimality conditions for nonsmooth semidefinite programming via convexificators Positivity :1-16
5- Golestani M (2012) Nonsmooth multiobjective programming: strong Kuhn–Tucker conditions Positivity 17:711-732
6- Golestani M (2012) Convexificators and strong Kuhn–Tucker conditions Computers and Mathematics with Applications 64:550-557
7- Golestani M (0) Nonsmooth multiobjective programming and constraint qualifications 62:783-795

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-Golestani M " Convexificator and optimality conditions " Operation research and optimization (2011)
2-Tavan Y, Golestani M "Solving vector variational inequality as a necessary condition for solving vector optimization problems " پنجمين سمينار آناليز تابعي و کاربردها (1396)
3-Golestani M "Optimality conditions for nonsmooth mixed programming with approximate Jacobian " سومين کنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات (1389)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
رياضي عمومي ۱
مباني آناليزرياضي
مباني علوم رياضي
آناليز رياضي
توابع مختلط
نرم افزارهاي رياضي
توپولوژي عمومي
کارگاه کامپيوتر(رياضي)
مباني آناليز رياضي
مباني علوم رياضي
مباني رياضيات
آناليز رياضي۱
مباني ماتريس و جبر خطي(علوم کامپيوتر)
مباني منطق و نظريه مجموعه ها(علوم)
مباني علوم رياضي(علوم)
مباني آناليز رياضي(علوم)
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضيات مهندسي(ارشد آبياري و زه كشي)
كـارشناسي
رياضي ۱ (آي تي)
تحقيق در عمليات(اي تي)
رياضيات مهندسي اي تي (ج)
رياضي عمومي۱(برق)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)