۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فاطمه
نام خانوادگي : شمس عزت
سال تولد : 1365
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : مربي
بخش : علوم كامپيوتر
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : f_shamsezat@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته علوم کامپيوتر
شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1387 تا 1390 ترکيب يادگيرنده چند برچسبي IBLR_ML با تکنيک هاي کيسه اي و ترفيعي، جهت بهبود روي داده هاي نامتوازن
کارشناسي
رشته علوم کامپيوتر
شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1383 تا 1387 مقايسه الگوريتم هاي ژنتيک و شبکه عصبي و پياده سازي مسئله فروشنده دوره گرد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
1- Shamsezat F, Azimi hemat M (2016) .A Review of Researches on Persian Text Mining International Academic Journal of Science and Engineering 3:137-145
2- Javidi M, Shamsezat F (2015) Learning from Imbalanced Multi-label Data Sets by Using Ensemble Strategies computer and engineering applications journal 4:61-81

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شمس عزت ف "ترکيب الگوريتم نزديک ترين همسايه و IVM براي طبقه بندي چند برچسبي. " سومين کنفرانس بين المللي نو آوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۲-شمس عزت ف "برنامه نويسي جهت ساخت يک دستگاه گالوانوستات و پتانسيوستات و طراحي مدهاي کرونو مربوطه. " سومين کنفرانس بين المللي نو آوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۳-شمس عزت ف "برنامه نويسي يک دستگاه الکتروآناليزور به منظور اجراي تکنيک هاي ولتامتري پالسي. " سومين کنفرانس بين المللي نو آوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۴-عظيمي همت م، شمس عزت ف "ارائه مدل چند عاملي موازي جهت بهبودسرعت بازيابي تصوير فازي شهودي " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر وفناوري اطلاعات (1394)
۵-شمس عزت ف، عظيمي همت م "افزايش کارايي تکنيک هاي يادگيري داده کاوي با بهبود مجموعه داده آموزشي " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر وفناوري اطلاعات (1394)
۶-شمس عزت ف، عظيمي همت م "مروري بر تکنيک‌هاي طبقه‌بندي چند‌برچسبي داده کاوي " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر وفناوري اطلاعات (1394)
۷-شمس عزت ف، عظيمي همت م "طراحي سيستم خبره مشاوره در حذف يا جابجايي ديوار در ساختمان " کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (1394)
8-Shamsezat F "Designing a visual basic program for driving various characteristics of a new Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) using direct mode circuit. " کنفرانس بين المللي مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1395)
9-Shamsezat F "Programming a new ISFET analyzer and deriving various curves from feedback mode circuit. " کنفرانس بين المللي مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1395)
10-Shamsezat F, Azimi Hemat M "Increasing the efficiency of IBLR-ML algorithm by using multi-agent model " اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)

طرحهاي پژوهشي
۱-برنامه نويسي جهت طراحي يک آناليزور مربوط به ترانزيستور اثر ميداني حساس به يون (1395)
۲-برنامه نويسي جهت ساخت يک دستگاه گالوانوستات و پتانسيوستات و طراحي انواع مدهاي دستگاه (1394)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ساختمان داده و الگوريتم ها
مباني کامپيوتر و برنامه نويسي
ساختمان داده ها و الگوريتم (علوم كامپيوتر)
كامپايلر ۱ (علوم كامپيوتر)
نظريه محاسبات(علوم كامپيوتر)
پايگاه داده ها(علوم)
ساختمان داده ها و الگوريتم(علوم)
مباني كامپيوتر و برنامه سازي(علوم)
مباني نظريه محاسبه(علوم)
طراحي و تحليل الگوريتم ها(علوم)
مدارهاي منطقي
ساختمان داده
طراحي الگوريتم ها
اصول طراحي پايگاه داده نرم افزار (ج)
ساختمان داده ها(اي تي)
نظريه زبانها و ماشينها (اي تي)
اصول طراحي پايگاه داده ها(اي تي)
طراحي الگوريتم(اي تي)
پايگاه داده اي تي (ج)
ساختمان هاي داده(کامپيوتر)
اصول طراحي کامپايلر

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)