۱۴۰۲/۰۳/۱۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فاطمه
نام خانوادگي : شمس عزت
سال تولد : 1365
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : مربي
بخش : علوم كامپيوتر
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : f_shamsezat@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته علوم کامپيوتر
شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1387 تا 1390 ترکيب يادگيرنده چند برچسبي IBLR_ML با تکنيک هاي کيسه اي و ترفيعي، جهت بهبود روي داده هاي نامتوازن
کارشناسي
رشته علوم کامپيوتر
شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1383 تا 1387 مقايسه الگوريتم هاي ژنتيک و شبکه عصبي و پياده سازي مسئله فروشنده دوره گرد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
1- Shamsezat F, Azimi hemat M (2016) .A Review of Researches on Persian Text Mining International Academic Journal of Science and Engineering 3:137-145
2- Javidi M, Shamsezat F (2015) Learning from Imbalanced Multi-label Data Sets by Using Ensemble Strategies computer and engineering applications journal 4:61-81
3- Shamsezat F (1401) Image Retrieval based on Multi-features using Fuzzy Set Journal Of Ai And Data Mining 4:569-578

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شمس عزت ف "ترکيب الگوريتم نزديک ترين همسايه و IVM براي طبقه بندي چند برچسبي. " سومين کنفرانس بين المللي نو آوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۲-شمس عزت ف "برنامه نويسي جهت ساخت يک دستگاه گالوانوستات و پتانسيوستات و طراحي مدهاي کرونو مربوطه. " سومين کنفرانس بين المللي نو آوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۳-شمس عزت ف "برنامه نويسي يک دستگاه الکتروآناليزور به منظور اجراي تکنيک هاي ولتامتري پالسي. " سومين کنفرانس بين المللي نو آوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۴-عظيمي همت م، شمس عزت ف "ارائه مدل چند عاملي موازي جهت بهبودسرعت بازيابي تصوير فازي شهودي " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر وفناوري اطلاعات (1394)
۵-شمس عزت ف، عظيمي همت م "افزايش کارايي تکنيک هاي يادگيري داده کاوي با بهبود مجموعه داده آموزشي " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر وفناوري اطلاعات (1394)
۶-شمس عزت ف، عظيمي همت م "مروري بر تکنيک‌هاي طبقه‌بندي چند‌برچسبي داده کاوي " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر وفناوري اطلاعات (1394)
۷-شمس عزت ف، عظيمي همت م "طراحي سيستم خبره مشاوره در حذف يا جابجايي ديوار در ساختمان " کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (1394)
8-Shamsezat F "Designing a visual basic program for driving various characteristics of a new Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) using direct mode circuit. " کنفرانس بين المللي مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1395)
9-Shamsezat F "Programming a new ISFET analyzer and deriving various curves from feedback mode circuit. " کنفرانس بين المللي مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1395)
10-Shamsezat F, Azimi Hemat M "Increasing the efficiency of IBLR-ML algorithm by using multi-agent model " اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)

طرحهاي پژوهشي
۱-برنامه نويسي جهت طراحي يک آناليزور مربوط به ترانزيستور اثر ميداني حساس به يون (1395)
۲-برنامه نويسي جهت ساخت يک دستگاه گالوانوستات و پتانسيوستات و طراحي انواع مدهاي دستگاه (1394)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ساختمان داده و الگوريتم ها
مباني کامپيوتر و برنامه نويسي(ج)
ساختمان داده ها و الگوريتم (علوم كامپيوتر)
كامپايلر ۱ (علوم كامپيوتر)
نظريه محاسبات(علوم كامپيوتر)
پايگاه داده ها(علوم)
ساختمان داده ها و الگوريتم(علوم)
مباني كامپيوتر و برنامه سازي(علوم)
مباني نظريه محاسبه(علوم)
طراحي و تحليل الگوريتم ها(علوم)
مدارهاي منطقي
ساختمان داده
طراحي الگوريتم ها
اصول طراحي پايگاه داده نرم افزار (ج)
ساختمان داده ها(اي تي)
نظريه زبانها و ماشينها (اي تي)
اصول طراحي پايگاه داده ها(اي تي)
طراحي الگوريتم(اي تي)
پايگاه داده اي تي (ج)
اصول طراحي کامپايلر ( اي تي ج)
ساختمان هاي داده(کامپيوتر)
اصول طراحي کامپايلر

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)