۱۳۹۷/۰۲/۳۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : آقاي محمد علي
نام خانوادگي : بنايي
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : بخش عمومي
دانشکده : علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد,"آزاد",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (4)
۱- بنايي آ (1393) فقه تقيه در قرآن و تفسير فريقين مشکوه 122:68-83
۲- بنايي آ (1392) قراين حمل روايت بر تقيه از منظر صاحب جواهر آموزه هاي فقه مدني 7:23-42
۳- بنايي آ (1391) ضوابط حمل روايت بر تقبه ار منظر صاحب جواهر آموزه هاي روايي 5:39-54
۴- بنايي آ (1390) بي ثمر بودن تعريف عناوين فقهي و اصولي آموزه هاي فقه مدني 4:26-48

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-بنايي آ "تقيه ايمه و نقش آن در حفظ شيعه و وحدت مسلمانان " بيداري اسلامي ،فرصت ها و خطرات (1392)

چاپ كتاب
۱-بنايي آ "تقيه از منظر صاحب جواهر " -- (1396) انتشارات دانشگاه رضوي مشهد


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
اخلاق اسلامي
انديشه اسلامي ۱
انديشه اسلامي۲
تاريخ اسلام
انقلاب اسلامي
متون اسلامي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)