۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : آقاي محمد علي
نام خانوادگي : بنايي
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : بخش عمومي
دانشکده : علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد,"آزاد",راهنما

چاپ كتاب
۱-بنايي آ "تقيه از منظر صاحب جواهر " -- (1396) انتشارات دانشگاه رضوي مشهد


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
اخلاق اسلامي
انديشه اسلامي ۱
انديشه اسلامي۲
تاريخ اسلام
انقلاب اسلامي
متون اسلامي
عرفان عملي در اسلام

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)