۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دکتر
نام خانوادگي : روحي
سال تولد : 1365
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : مهندسي مكانيك
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي مکانيک
شيراز (ايران)
سال 1389 تا 1395 مدلسازي روش درماني هايپرترميا به کمک نانوذرات مغناطيسي
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي مکانيک
ش (ايران)
سال 1387 تا 1389 شبيه سازي مشعل متخلخل هيدروژن
کارشناسي
رشته مهندسي مکانيک
شيراز (ايران)
سال 1383 تا 1387 شبيه سازي راکت رم جت سوخت جامد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (5)
1- Roohi R (2018) Determination of Magnetic Nanoparticles Injection Characteristics for Optimal Hyperthermia Treatment of an Arbitrary Cancerous Cells Distribution Journal of Testing and Evaluation 48:1-17
2- Amiri M, Roohi R (2018) Numerical simulation of Cd(II) removal by ostrich bone ash supported nanoscale zero-valent iron in a fixed-bed column system: Utilization of unsteady advection-dispersion-adsorption equation Journal of Water Process Engineering 25:1-14
3- Roohi R (2016) Performing effective drug delivery and hyperthermia based on biological and treatment parameters: A comprehensive Eulerian-Lagrangian approach Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 13:6628-6641
4- Roohi R (2013) Numerical simulation of hydrogen fueled porous burner Journal of Thermal Science and Technology 3:555-570
5- Roohi R (2009) Lean flammability limits for stable performance with a porous burner Applied energy 12:2635-2643

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-Roohi R "Numerical simulation of a mini-channel three-way catalytic converter " ASME 2010 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels collocated with 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting (2010)
2-Roohi R "Modeling of a micro-channel water-gas shift reactor " ASME 2010 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels collocated with 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting (2010)
3-Roohi R "NUMERICAL ANALYSIS OF CONVECTION HEAT TRANSFER FOR DISCRETE HEAT SOURSES IN AN INCLINED CHANNEL " اولين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران (1391)
4-Roohi R "Three-Dimensional Simulation of a Single-Channel Three-Way Catalytic Convertor " هجدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک (1389)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ترموديناميك۱(مكانيك)
ترموديناميك ۲(مكانيك)
آزمايشگاه ترموديناميك(مكانيك)
مكانيك سيالات ۱(مكانيك)
مكانيك سيالات ۲(مكانيك)
آزمايشگاه مكانيك سيالات(مكانيك)
انتقال حرارت ۱(مكانيك)
رياضي مهندسي(مكانيك)
کاربردهاي انرژي خورشيدي
ديناميک گازها
مقدمه اي بر ديناميک سيالات محاسباتي
ترموديناميك

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)