۱۳۹۹/۰۳/۱۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : شهرزاد
نام خانوادگي : مالکي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1396
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : s.maleki@fasau.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي عمران - محيط زيست
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 Experimental Investigation and Modeling of Nickel Removal from Aqueous Solutions by Resin and Nanoclay
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي عمران - محيط زيست
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 Investigation of the Effect of Selector on Suspended Growth Treatment Method
کارشناسي
رشته مهندسي عمران - عمران
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 -

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
1- Maleki S, Karimi-Jashni A (2020) Optimization of Ni(II) adsorption onto Cloisite Na+ clay using response surface methodology Chemosphere 246:1-14
2- Maleki S, Karimi-Jashni A (2017) Effect of ball milling process on the structure of local clay and its adsorption performance for Ni(II) removal Applied Clay Science 137:213-224

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-قرباني س، مالکي ش، منجمي پ "بررسي آزمايشگاهي تصفيه فاضلاب حاوي ملاس با استفاده از فرايند بستر بي هوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۲-مالکي ش، کريمي جشني ا "بررسي آزمايشگاهي حذف نيکل از فاضلاب هاي صنعتي توسط خاک رس در ستون بستر ثابت " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۳-مالکي ش، کريمي جشني ا "استفاده از انتخابگر بيولوژيک (selector) در بهبود کيفيت پساب خروجي از حوضچه هوادهي " چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران (1387)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كيفيت آب تكميلي(ارشد آبياري و زهكشي)
كـارشناسي
مکانيک سيالات
هيدروليک و آزمايشگاه
مهندسي آب و فاضلاب و پروژه
پروژه تخصصي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آب و فاضلاب پيشرفته
اصول مهندسي تصفيه ي آب و فاضلاب
اصول مهندسي و مديريت پسماند
اصول مهندسي آلودگي هوا
كارشـناسي ارشد پيوسته
آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن
آب و فاضلاب پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (4)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميرا قرباني رنگزدايي پساب هاي مصنوعي با استفاده از روش UASB-UV/H۲O۲ ۱۳۹۸
سعيد کريم زاده شناسايي پديده گرد و غبار و برآورد مقدار PM۱۰ به کمک تصاوير ماهواره ايي MODIS و شبکه عصبي مصنوعي ۰
اسما ساعتي وحيد رنگ‌زدايي فاضلاب نساجي مصنوعي توسط جاذب اصلاح شده چغندرقند ۰
حسين ضيمران رنگ‌زدايي فاضلاب نساجي شبيه‌سازي شده با استفاده از کاويتاسيون هيدروديناميکي در ترکيب با اکسيداسيون پيشرفته ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (4)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
رامين کاظم پور حذف رنگ از پساب‌هاي صنعتي با استفاده از تلفيق ستون جذب و رآکتور بي هوازي ۱۳۹۸
حامد توکلي پور معرفي مدل شبکه ي لوله اي براي مدل سازي حرکت آب زيرزميني و پخش آلودگي در آن در حالت ناماندگار و ساخت مدل آزمايشگاهي آن ۱۳۹۷
ياسمن مومني بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي تصفيه فاضلاب بيمارستاني با استفاده از روش تماس و تثبيت ۱۳۹۶
خالد مفاخري بررسي اثر کاويتاسيون هيدروديناميک بر روي ميزان تجزيه پذيري فاضلاب صنايع تقطيري ۰