۱۳۹۶/۱۱/۰۲
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : شهرزاد
نام خانوادگي : مالکي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1396
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي عمران - محيط زيست
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 Experimental Investigation and Modeling of Nickel Removal from Aqueous Solutions by Resin and Nanoclay
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي عمران - محيط زيست
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 Investigation of the Effect of Selector on Suspended Growth Treatment Method
کارشناسي
رشته مهندسي عمران - عمران
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 -

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
1- Maleki S, Karimi-Jashni A (2017) Effect of ball milling process on the structure of local clay and its adsorption performance for Ni(II) removal Applied Clay Science 137:213-224

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-مالکي ش، کريمي جشني ا "استفاده از انتخابگر بيولوژيک (selector) در بهبود کيفيت پساب خروجي از حوضچه هوادهي " چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران (1387)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كيفيت آب تكميلي(ارشد آبياري و زهكشي)
كـارشناسي
مکانيک سيالات
هيدروليک و آزمايشگاه
مهندسي آب و فاضلاب و پروژه
پروژه تخصصي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آب و فاضلاب پيشرفته
اصول مهندسي تصفيه ي آب و فاضلاب
اصول مهندسي و مديريت پسماند
اصول مهندسي آلودگي هوا
كارشـناسي ارشد پيوسته
آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن
آب و فاضلاب پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سعيد كريم زاده شناسايي پديده گرد و غبار و برآورد مقدار PM۱۰ به کمک تصاوير ماهواره ايي MODIS و شبکه عصبي مصنوعي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ياسمن مومني بررسي تاثير ويژگي هاي امواج اولتراسونيك بر خصوصيات ته نشيني لجن و حذف COD ۰
رامين كاظم پور حذف رنگ از پساب‌هاي صنعتي با استفاده از تلفيق ستون جذب و رآکتور بي هوازي ۰
حامد توكلي پور بررسي آزمايشگاهي عملکرد Aerobic Granular Sludge (AGS) و مقايسه آن با روش لجن فعال و بررسي شوک بارگذاري ماده آلي بر روي آن ها ۰