۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مسعود
نام خانوادگي : اکبري
سال تولد : 1364
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 298
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي مكانيك
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : masoud1364akbari@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
۱- اکبري م، قاسمي م (1396) معرفي يک شرط مرزي لغزشي جديد براي جريان گاز تراکم پذير درون يک ميکرو/نانو کانال مهندسي مكانيك مدرس 6:277-285
2- Akbari M, Ghasemi (2019) A new slip velocity suitable for natural gas flows in energy applications Energy Sources Part A Recovery Utilization and Environmental Effects 41:1116-1123
3- Akbari M, Ghasemi (2018) A novel kinetic-based slip velocity boundary condition suitable for compressible gas flows in micro-/nanochannels Acta Mechanica 229:4471-4484

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-روحي د، اکبري م، کشاورز س "شبيه سازي عددي سيستم جاذب تشعشع در کالکتورهاي متمرکز کننده با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده " هشتمين کنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران (1399)

طرحهاي پژوهشي
۱-انجام امور مشاوره و ساخت يک مجموعه کامل پمپ حرارتي و تهويه مطبوع و برج خنک کننده صنعتي-آزمايشگاهي (1399)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ترموديناميك۱(مكانيك)
ترموديناميك ۲(مكانيك)
آزمايشگاه ترموديناميك(مكانيك)
مكانيك سيالات ۱(مكانيك)
مكانيك سيالات ۲(مكانيك)
انتقال حرارت ۱(مكانيك)
رياضي مهندسي(مكانيك)
طراحي مبدل هاي حرارتي
مقدمه اي بر ديناميک سيالات محاسباتي
توربوماشين

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)