۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دکتر
نام خانوادگي : غلامپور
سال تولد : 1365
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : مهندسي مكانيك
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ترموديناميك۱(مكانيك)
ترموديناميك ۲(مكانيك)
آزمايشگاه ترموديناميك(مكانيك)
مكانيك سيالات ۱(مكانيك)
مقاومت مصالح ۲(مكانيك)
رياضي مهندسي(مكانيك)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)