۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دکتر عليرضا
نام خانوادگي : عباسي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : مهندسي برق
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : alireza7925@yahoo.com


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني مهندسي برق ۱(مكانيك)
ماشينهاي الكتريكي ۲
از ماشينهاي الكتريكي۱(برق)
كارگاه برق
تاسيسات الكتريكي (برق)
ماشين هاي الکتريکي۱(ج)
ماشين هاي الکتريکي۲(ج)
آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي۱(ج)
تحليل سيستمهاي انرژي الکتريکي۱(ج)
طراحي پستهاي فشار قوي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)