۱۳۹۹/۱۱/۰۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي
نام خانوادگي : پورکريمي
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : alipoorkarimi@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
1- Poorkarimi A, Karimi-Jashni A, Javadpoor S (2018) Optimization of toluene removal over W-doped TiO2 nano-photocatalyst under visible light irradiation Environmental Technology 39:3135-3148

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-پورکريمي ع، رحمت پناه ع، ملاباشي آ "شبيه‌سازي جريان به منظور تعيين اثر نصب فلومتر داخلي بر ميزان کاهش دبي عبوري از شيرهاي هيدرانت با استفاده از نرم افزار Flow3D " دومين همايش ملي مديريت مصرف آب با رويکرد کاهش هدررفت و بازيافت (1398)
۲-ميرزايي م، ساماني س، پورباقري ع، پورکريمي ع "مديريت آثار زيستمحيطي معدن کاري در معدن طلا (مطالعه موردي: معدن طلاي موته) " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۳-پورکريمي ع، ميرزايي م، ساماني س، دهنوي ع "تبديل ريجکتي هاي پسماند شهري به سوخت و انرژي برق با بهره گيري از روش کراکينگ کاتاليستي سريع " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۴-منجمي پ، پورکريمي ع "شبيه سازي جريان آب در محيط متخلخل با مدل شبکه لوله ها در نرم افزار WaterGEMS " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۵-ميرزايي م، ساماني س، پورباقري ع، پورکريمي ع "مديريت آثار زيست محيطي معدن کاري در معدن طلا (مطالعه موردي: معدن طلاي موته) " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۶-احمدي س، پورکريمي ع "بررسي امکان جذب سرمايه گذار بخش خصوصي براي کاهش آب بدون درآمد از محل خريد تضميني آب (مطالعه موردي: شهر مهاباد) " اولين همايش ملي مديريت مصرف و هدر رفت آب (1396)
۷-پورکريمي ع، کريمي جشني ا، جوادپور س "بررسي خاصيت فوتوکاتاليستي نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم آلاييده شده با تنگستن به روش سل-ژل در حذف بخارات تولوين از هوا " دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران (1395)
۸-پورکريمي ع، کريمي جشني ا، جوادپور س "ررسي خاصيت فوتوکاتاليستي نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم آلاييده شده با تنگستن به روش سل-ژل در حذف بخارات تولوين از هوا " دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران (1395)
۹-پورکريمي ع، آزادي ف، محموديان ل، ظهرابي ح "بررسي ضوابط ملي و بين المللي استفاده ازپساب درکشاورزي چالشها و پيشنهادات " اولين همايش بين المللي بحران هاي زيست محيطي ايران و راهکارهاي بهبود آن (1391)
۱۰-کامکار ز، عبدلي م، پورکريمي ع "بررسي امکان پذيري توليد سوخت جايگزين صنايع سيمان با استفاده از قرص هاي سوختي توليد شده از پسماندهاي شهري (RDF) شهر شيراز " پنجمين همايش ملي مديريت پسماند (1389)
۱۱-کريمي جشني ا، پورکريمي ع، بيدختي ن "شناسايي منابع آلاينده رودخانه قره آغاج " سومين کنگره ملي مهندسي عمران (1386)
۱۲-کريمي جشني ا، پورکريمي ع "بررسي تغييرات فصلي کيفيت آب رودخانه قره آغاج " ششمين کنفرانس هيدروليک ايران (1386)
۱۳-کريمي جشني ا، پورکريمي ع "معرفي و کاربرد مدل QUAL2K جهت شبيه سازي کيفيت آب رودخانه ها " دومين کنفرانس مديريت منابع آب (1385)
۱۴-پورکريمي ع، کريمي جشني ا، بيدختي ن "بررسي تغييرات کيفيت آب رودخانه قره آغاج با کاربرد برنامه QUAL2K " هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1385)

چاپ كتاب
۱-پورکريمي ع "تحليل جريان ناپايدار و ضربه قوچ با HAMMER " چاپ اول (1398) انتشارات دانشگاهي کيان تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مکانيک سيالات
هيدروليک و آزمايشگاه
مهندسي آب و فاضلاب و پروژه
اصول مهندسي آب و فاضلاب
مهندسي محيط زيست
مباني GIS در مهندسي عمران
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
شناخت برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
مباني انتقال و انتشار و مدلسازي آلاينده ها
كارشـناسي ارشد پيوسته
طراحي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
طراحي شبکه هاي آب و فاضلاب

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
خالد مفاخري بررسي اثر کاويتاسيون هيدروديناميک بر روي ميزان تجزيه پذيري فاضلاب صنايع تقطيري ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسين ضيمران رنگ‌زدايي فاضلاب نساجي شبيه‌سازي شده با استفاده از کاويتاسيون هيدروديناميکي در ترکيب با اکسيداسيون پيشرفته ۰
اسما ساعتي وحيد رنگ‌زدايي فاضلاب نساجي مصنوعي توسط جاذب اصلاح شده چغندرقند ۰