۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عليرضا
نام خانوادگي : پورباقري
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
۱- پورباقري ع (1389) مقايسه نحوه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري در ايران و جهان شمس 68:17-22


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مساحي و نقشه برداري(مرتع)
مساحي و نقشه برداري(آب)
نقشه برداري تكميلي(آب)
رسم فني و نقشه کشي(صنايع)
عمليات كارگاهي(صنايع)
نقشه برداري ۱ و عمليات
رسم فني و نقشه کشي ساختمان
اصول و مباني معماري و شهر سازي
مصالح ساختماني و آزمايشگاه
متره و برآورد و پروژه
طراحي و معماري
مهندسي سيستم ها
طراحي معماري و شهرسازي
اصول مديريت ساخت

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)