۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عليرضا
نام خانوادگي : پورباقري
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : بالاتر از فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
۱- پارسا مهر ا، زارع م، خسرواني ز، پورباقري ع (1398) مقايسه تاثير پارامترهاي هم‌وزن و پارامترهاي وزن‌دار شده به روش تئوري آشفتگي در نتايج شاخص کيفيت آب(مطالعه موردي: دشت فسا) نشريه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ايران 35:196-211
۲- پارسا مهر ا، زارع م، خسرواني ز، پورباقري ع (1397) مقايسه تاثير پارامترهاي هم وزن و پارامترهاي وزن دار شده به روش تئوري آشفتگي در نتايج شخصيت کيفيت آب (مطالعه موردي: دشت فسا) مجله مهندسي آبياري و آب ايران 1:1-1
۳- پورباقري ع (1389) مقايسه نحوه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري در ايران و جهان شمس 68:17-22

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-پورباقري ع "تحليل فضا و شاخص توسعه شهر خلاق با استفاده از مدل AHP (نمونه موردي شيراز) " هشتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري (1400)
۲-ارشام س، دهقان خليلي ح، پورباقري ع، قوهستاني "طرح اختلاط بهينه در شمع بتني پيش تنيده سانتريفيوژ جهت کنترل خوردگي " هشتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران،معماري و مديريت شهري (1400)
۳-ميرزايي م، ساماني س، پورباقري ع، پورکريمي ع "مديريت آثار زيستمحيطي معدن کاري در معدن طلا (مطالعه موردي: معدن طلاي موته) " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۴-پورباقري ع، روزي طلب ز "امکان سنجي تصفيه فاضلاب دانشگاه فسا و پيشنهاد روش بهينه براي احداث تصفيه خانه فاضلاب دانشگاه فسا " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۵-ميرزايي م، ساماني س، پورباقري ع، پورکريمي ع "مديريت آثار زيست محيطي معدن کاري در معدن طلا (مطالعه موردي: معدن طلاي موته) " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مساحي و نقشه برداري(مرتع)
مساحي و نقشه برداري(آب)
نقشه برداري تكميلي(آب)
مصالح و روشهاي ساختماني(آب)
رسم فني و نقشه کشي(صنايع)
عمليات كارگاهي(صنايع)
نقشه برداري ۱ و عمليات
رسم فني و نقشه کشي ساختمان
اصول و مباني معماري و شهر سازي
مصالح ساختماني و آزمايشگاه
روشهاي اجرايي ساختمان
متره و برآورد و پروژه
طراحي و معماري
مهندسي سيستم ها
طراحي معماري و شهرسازي
اصول مديريت ساخت

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)