۱۳۹۶/۱۱/۰۲
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حسام
نام خانوادگي : دهقان خليلي
سال تولد : 1361
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :
علاقه مندي ها :

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دهقان خليلي ح "بررسي عملکرد ستون هاي اختلاط عميق خاک (DEEP SOIL MIXING) در کاهش پتانسيل روانگرايي " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۲-دهقان خليلي ح "کاربرد روش جت گروتينگ ( JET GROUTING) به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پروژه در شمال و جنوب ايران " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۳-دهقان خليلي ح "استفاده از روش جت گروتينگ(JET GROUTING) جهت افزايش ظرفيت باربري و کاهش پتانسيل روانگرايي: مطالعه موردي دو پروژه در شمال ايران " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۴-دهقان خليلي ح "بررسي عملکرد ستون هاي اختلاط عميق خاک (DEEP SOIL MIXING) با کاربرد شمع کاهنده نشست در سيستم راديه-شمع منفصل " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۵-دهقان خليلي ح "استفاده از ريزشمع ظرفيت بالا در کنترل بلندشدگي فونداسيون :مطالعه موردي، مناره مصلي بزرگ بندرعباس " بين المللي عمران (1393)
۶-دهقان خليلي ح "ارزيابي ارتباط ميان آزمونگر ضربه کلگ با آزمايش نفوذسنج مخروط ديناميکي " توسعه پايدار (1390)
۷-دهقان خليلي ح "کاربرد ژئوتکستايل در سدهاي خاکي " بين المللي عمران (1387)
8-دهقان خليلي "Soil Compaction Control by New Innovative Device " بين المللي ژئوتکنيک (2010)
9-دهقان خليلي "MODELING DYNAMIC LOAD PLATE TEST USING A NEW INNOVATIVE DEVICE " بين المللي عمران (2009)
10-دهقان خليلي "New Innovative Device (ADCP)–Clegg Hammer Correlations " بين المللي آزمايشات درجا (2008)

طرحهاي پژوهشي
۱-ملي
۲-ملي
۳-ملي
۴-ملي
۵-ملي
۶-ملي
۷-ملي
۸-ملي
۹-ملي


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
رسم فني و نقشه كشي(آب)
روشهاي اجراي گود سازي نگهبان
رسم فني و نقشه کشي
تکنولوژي بتن
مکانيک خاک
آزمايشگاه مکانيک خاک
مصالح ساختماني (عمران)
مكانيك خاك ۲
پروژه تخصصي
كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران
خاک مسلح و روشهاي اجراء آن
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
بهسازي خاک
تحقيقات صحرائي(ارشد)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
نام دانشجو موضوع سال دفاع
كامران كاظمي ارزيابي آزمايشگاهي سه بعدي از رفتار پي هاي واقع بر شيب هاي مسلح شده با ژِِئوسل ۰