۱۳۹۸/۰۶/۲۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حسام
نام خانوادگي : دهقان خليلي
سال تولد : 1361
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :
علاقه مندي ها :

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دهقان خليلي ح "بررسي عملکرد ستون هاي اختلاط عميق خاک (DEEP SOIL MIXING) در کاهش پتانسيل روانگرايي " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۲-دهقان خليلي ح "کاربرد روش جت گروتينگ ( JET GROUTING) به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پروژه در شمال و جنوب ايران " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۳-دهقان خليلي ح "استفاده از روش جت گروتينگ(JET GROUTING) جهت افزايش ظرفيت باربري و کاهش پتانسيل روانگرايي: مطالعه موردي دو پروژه در شمال ايران " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۴-دهقان خليلي ح "بررسي عملکرد ستون هاي اختلاط عميق خاک (DEEP SOIL MIXING) با کاربرد شمع کاهنده نشست در سيستم راديه-شمع منفصل " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۵-دهقان خليلي ح "استفاده از ريزشمع ظرفيت بالا در کنترل بلندشدگي فونداسيون :مطالعه موردي، مناره مصلي بزرگ بندرعباس " بين المللي عمران (1393)
۶-دهقان خليلي ح "ارزيابي ارتباط ميان آزمونگر ضربه کلگ با آزمايش نفوذسنج مخروط ديناميکي " توسعه پايدار (1390)
۷-دهقان خليلي ح "کاربرد ژئوتکستايل در سدهاي خاکي " بين المللي عمران (1387)
8-دهقان خليلي "Soil Compaction Control by New Innovative Device " بين المللي ژئوتکنيک (2010)
9-دهقان خليلي "MODELING DYNAMIC LOAD PLATE TEST USING A NEW INNOVATIVE DEVICE " بين المللي عمران (2009)
10-دهقان خليلي "New Innovative Device (ADCP)–Clegg Hammer Correlations " بين المللي آزمايشات درجا (2008)

طرحهاي پژوهشي
۱-استاندارد ملي تدوين شده- روش آزمون بي نقصي پي هاي عميق بتني به روش فراصوتي چاه به چاه (1393)
۲-استاندارد ملي تدوين شده-روش آزمون بارگذاري استاتيکي بر روي پي هاي عميق (1393)
۳-استاندارد ملي تدوين شده- روش آزمون تعيين تغيير شکل و مقاومت خاک به روش بارگذاري صفحه اي (1393)
۴-استاندارد ملي تدوين شده-روش آزمون برش مستقيم خاک تحت شرايط تحکيم يافته زهکشي شده (1394)
۵-استاندارد ملي تدوين شده- روش آزمون تعيين مقاومت فشاري محدود نشده خاک چسبنده (1393)
۶-استاندارد ملي تدوين شده- روش آزمون فشاري سه محوري زهکشي نشده-تحکيم نيافته بر روي خاک هاي چسبنده (1393)
۷-طرح پژوهش، نوآوري و ارتقاء بر روي اختراع ADCP با اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان (1393)
۸-بررسي تاثير ستون هاي اختلاط در عمق در کاهش پتانسيل روانگرايي زير پي هاي بنادر (1392)
۹-اندازه گيري پارامترهاي مکانيکي خاک در بدنه سد بوسيله DLC (1388)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
رسم فني و نقشه كشي(آب)
روشهاي اجراء گود و سازه نگهبان
رسم فني و نقشه کشي ساختمان
تکنولوژي بتن
مکانيک خاک
آزمايشگاه مکانيک خاک
مصالح ساختماني و آزمايشگاه
روسازي راه
مهندسي پي
مكانيك خاك ۲
پروژه تخصصي
كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران
تحقيقات محلي
خاک مسلح و روشهاي اجراء آن
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
بهسازي خاک
تحقيقات صحرائي(ارشد)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عليرضا غفاري بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش هاي بايوگاز به عنوان روشي براي بهسازي خاک روانگرا ۰
پژمان مرادي بررسي عددي ستون اختلاط عميق خاک به عنوان شمع کاهنده نشست در سيستم Pile Raft ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
کامران کاظمي ارزيابي آزمايشگاهي سه بعدي از رفتار پي هاي واقع بر شيب هاي مسلح شده با ژِِئوسل ۰
حسين خلوتي فهلياني ارزيابي آزمايشگاهي رفتار پي هاي واقع برشيب هاي مسلح شده با ژئوسل مهار شده ۰