۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : امير
نام خانوادگي : خادم حسيني
سال تولد : 1361
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1390
مرتبه علمي : مربي
بخش : مهندسي كامپيوتر
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : amir_kh_h@yahoo.com

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-حيدري سورشجاني م، آروين م، خادم حسيني ا "بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي واقع بر شيب مسلح شده با ژئوسل " سومين همايش ملي پدافند غير عامل در عمران، معماري و توسعه شهري پايدار (1396)

چاپ كتاب
۱-خادم حسيني ا "آزمايش هاي ساده با آردوئينو " چاپ اول (1395) دانشگاه فسا دانشگاه فسا


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
اصول سيستمهاي كامپيوتري(علوم كامپيوتر)
مدارهاي منطقي(علوم كامپيوتر)
ريزپردازنده۱(علوم كامپيوتر)
كارشناسي ناپيوسته
کارگاه کامپيوتر
مدارهاي منطقي کامپيوتر
ساختمان وزبان ماشين
اصول سيستم هاي شبکه
سخت افزار کامپيوتري
كـارشناسي
آزمايشگاه کامپيوتر
مدارهاي منطقي
زبان ماشين و برنامه سازي سيستم(اسمبلي )
معماري کامپيوتر
آز معماري
ريزپردازنده
شبکه هاي کامپيوتري (کامپيوتر)
آز ريزپردازنده
مدار منطقي نرم افزار(ج)
معماري کامپيوتر نرم افزار(ج)
کارگاه کامپيوتر نرم افزار(ج)
طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال(نرم افزار)
آزمايشگاه مدار منطقي و معماري کامپيوتر نرم افزار(ج)
ريزپردازنده و اسمبلي کامپيوتر(ج)
آز شبکه هاي کامپيوتري(نرم افزار ج)
رياضيات گسسته(اي تي)
معماري كامپيوتر(اي تي)
آزمايشگاه شبكه(اي تي)
مدار منطقي اي تي(ج)
کارگاه کامپيوتر (اي تي ج)
آز مدار منطقي و معماري کامپيوتر اي تي(ج)
طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال اي تي(ج)
ريزپردازنده و زبان اسمبلي(اي تي ج)
آ ريزپردازنده(فناوري ج)
کارگاه کامپيوتر(کامپيوتر)
مدارهاي منطقي(کامپيوتر)
معماري کامپيوتر(کامپيوتر)
آز مدارهاي منطقي و معماري کامپيوتري
طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهدي حيدري سورشجاني بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي واقع بر شيب مسلح شده با ژئوسل ۱۳۹۶
کامران کاظمي ارزيابي آزمايشگاهي سه بعدي از رفتار پي هاي واقع بر شيب هاي مسلح شده با ژِِئوسل ۰