۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عباد
نام خانوادگي : خيراتي
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : بالاتر از فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : علوم كامپيوتر
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ebad.kheirati.roonizi@gmail.com

چاپ كتاب
۱-قاسم زاده س، جمشيدي ف، خيراتي ع "آشنايي با نرم افزار MATLAB و کاربردهاي آن در مهندسي و علوم پايه " چاپ اول (1395) انتشارات نويد شيرز شيراز


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني کامپيوتر
برنامه سازي پيشرفته
برنامه سازي پيشرفته
ساختمان داده و الگوريتم ها
برنامه سازي پيشرفته(علوم كامپيوتر)
برنامه نويسي كامپيوتر(آب)
برنامه نويسي رايانه اي (صرفا جهت دانشجويان ورودي ۹۳ به بعد)
كاربرد كامپيوتر(صنايع)
آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي
آز مدارهاي منطقي
کارگاه برنامه نويسي متلب(کامپيوتر)
برنامه نويسي کامپيوتر
کارگاه برناه نويسي متلب(اي تي)
رياضيات مهندسي
برنامه نويسي كامپيوتر(برق)
طراحي الگوريتم ها(کامپيوتر)
مدار الکتريکي(کامپيوتر)
سيگنال و سيستم

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)