تقویم آموزشی
 • 9 بهمن ماه

  انتخاب واحد

 • 16 بهمن ماه

  شروع نیمسال

 • 23 بهمن ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 24 بهمن ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 24 ارديبهشت ماه

  حذف نهایی

 • 18 خرداد ماه

  پایان نیمسال

 • 20 خرداد ماه

  شروع امتحانات

پیام روز