اتصال از طريق:اينترنت
۱۴۰۲/۰۷/۰۱

توجه : قبل از اقدام به تکمیل فرم تقاضا، به نکات زیر توجه نمایید:

نکات مورد توجه در تکمیل فرم تقاضای مهمانی

  1. تکميل نمودن اطلاعات پايه و اطلاعات تحصيلي در فرم الزامي است.
  2. مسئوليت اخذ درس بر عهده دانشجو بوده فلذا دانشجو با هماهنگي دانشگاه مبدأ نسبت به اخذ درس برابر فرم ثبت نام اقدام نمايند.
  3. اقدام شما جهت تکميل فرم ، به منزله مطالعه و قبول شرايط پذيرش در اين دانشگاه مي باشد.

بازه زمانی فعال برای پذیرش مهمان وجود ندارد
ره گیری تقاضای مهمانی
اگر قبلا اقدام به ثبت فرم نموده و کد ره گیری دریافت نموده باشید، براي تکمیل وارسال نهایی فرم تقاضای خود، پس از وارد کردن کد ره گیری، شماره شناسنامه و کدملی کلید جستجو را فشار دهید. در صورت صحیح نبودن این اطلاعات، پیغام خطا به شما نمایش داده خواهد شد.
مسئولیت نگهداری از کد ره گیری و اطلاعات شما ، فقط مربوط به شخص شما مي باشد، بنابراين هرگز آن را در اختيار ديگران قرار ندهيد و در حين کار، مواظب باشيد ديگران به اطلاعات شما دسترسي پيدا نکنند.
*دانشجوي گرامي پر کردن همه فيلدها الزامی است
ره گیری تقاضای مهمانی
---
کد ره گیری * :
شماره شناسنامه * :
کد ملي* :